BAN LÃNH ĐẠO CÙNG TẬP THỂ THANH TRA CÁC KHU VỰC PHÍA BẮC DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NHỚ CÔNG ƠN ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Ngày 14/4/2023, nhân kỷ niệm 18 năm ngày truyền thống lực lượng 14/4/2005 – 14/4/2023 Đoàn đại biểu đại diện cho Lực lượng bảo vệ Chuyên nghiệp An ninh Miền Bắc do đồng chí Phí Công Nam – Tổng Chỉ huy trưởng lực lượng cùng các đồng chí lãnh đạo và các thanh tra đã đến dâng dương, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Nhà lãnh đạo quân sự thiên tài, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Noi gương người, tập thể lãnh đạo, ban chỉ huy và thanh tra trong toàn lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp An ninh Miền Bắc luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, các cơ quan, các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tuyệt đối nơi có mục tiêu bảo vệ và nơi đống quân của đơn vị.