PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Công cụ hỗ trợ bảo vệ và phương tiện là những thiết bị, dụng cụ được trang bị cho các nhân viên bảo vệ giúp họ hoàn thành tốt công tác bảo vệ một cách hiệu quả nhất. Đồng thời nó còn thể hiện sự chuyên nghiệp của chính đơn vị, công ty bảo vệ […]

QUY MÔ CÔNG TY

Trong suốt 15 năm phát triển và tăng trưởng hiện công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Miền Bắc đã hình thành được khối bộ máy hoàn thiện và đang không ngừng cải tiến nhằm mang lại một dịch vụ hoàn hảo nhất cho khách hàng. STTNHÂN SỰSỐ LƯỢNGGHI CHÚ1KHỐI […]