QUY MÔ CÔNG TY

Trong suốt 15 năm phát triển và tăng trưởng hiện công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Miền Bắc đã hình thành được khối bộ máy hoàn thiện và đang không ngừng cải tiến nhằm mang lại một dịch vụ hoàn hảo nhất cho khách hàng.

STTNHÂN SỰSỐ LƯỢNGGHI CHÚ
1KHỐI LÃNH ĐẠO6 (*)
Tổng giám đốc01
Phó Tổng giám đốc02
Giám đốc tài chính01
Giám đốc nghiệp vụ khu vực miền bắc01
Giám đốc nghiệp vụ khu vực miền trung01
 Giám đốc nghiệp vụ khu vực miền nam01 
2KHỐI TRƯỞNG PHÒNG04 (*)
Trưởng phòng tuyển dụng01
Trưởng phòng nghiệp vụ01
Trưởng phòng kế toán01
Trưởng phòng hành chính01
3KHỐI NHÂN VIÊN25 (*)
Nhân viên tuyển dụng03
 Nhân viên IT – Maketing online01 
Nhân viên ban đào tạo01
Nhân viên ban điều động01
Nhân viên thanh tra và xử lý khiếu nại KH04
Ban chế độ chính sách, tiền lương, công đoàn01
Nhân viên Quản lý Quân Tư Trang, Vật Tư, Nhà Đội01
Nhân viên hành chính, văn bản, hợp đồng01
Nhân viên kế toán thuế01
Nhân viên kế toán công nợ01
Nhân viên thủy quỹ, mua sắm VPP, Tiền nhà đội01
Nhân viên thanh tra01
Nhân viên cơ cấu01
Nhân viên kinh doanh03
Nhân viên CSKH01
 Nhân viên kế toán làm lương03 
4KHỐI MỤC TIÊU4355 (*)
Đội trưởng300
Đội phó200
Ca trưởng250
Ca phó100
Nhân viên bảo vệ3505
Tổng toàn công ty4390(Năm tài chính 2020)