Chào xuân 2020 mục tiêu Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương

Countdown theo cách của người lính!🎆🎇Happy new year 2020. Khởi đầu của năm mới tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, đón chào công dân đầu tiên của năm 2020 và dự án đầu tiên của An ninh Miền Bắc năm 2020, hi vọng năm mới sẽ là năm sinh sôi, nảy nở của An […]