CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Được sự tín nhiệm của Lãnh đạo Cục Tần số Vô tuyến điện – Bộ Thông tin Truyền thông, An ninh Miền Bắc vinh dự được chọn là đơn vị đảm bảo an ninh, trật tự tại Trung tâm phát sóng Quốc Gia, đây là niềm vinh dự, tự hào cho tập thể cán bộ, công nhân viên và Ban Chỉ huy đội làm nhiệm vụ tại đây, đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm mà đơn vị phải luôn giữ gìn, phát huy và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chính trị quan trọng này.