Bộ Tài nguyên và Môi trường

Với uy tín và năng lực của mình, An ninh Miền Bắc đã vinh dự được chọn bảo vệ tại Trụ sở Bộ Tài nguyên Môi trường – Cơ quan thuộc Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, toàn bộ cán bộ, công nhân viên, Ban Chỉ huy đội làm việc tại tru sở Bộ quyết tâm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại mục tiêu chính trị quan trọng này. Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết – Hà Nội