Trường Đào Tạo Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội cơ sở 2 – Hà Tĩnh

Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân
Bâng khuâng nhớ Cụ, thương thân nàng Kiều…
Tháng 10 năm 1965 cụ Tố Hữu có chuyến công tác vào miền Trung và đã cho ra đời áng thơ bất hủ, cũng ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2020, lãnh đạo An ninh Miền Bắc ké cụ một chút để ghi dấu chân của đơn vị tại mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, nơi sinh ra những người con kiệt xuất của dân tộc!👮‍♀️👮‍♀️👮‍♀️👮‍♀️👮‍♀️🤝🤝🤝🤝👍