Dịch vụ bảo vệ bệnh viện

Bệnh viện là một trong những loại hình mục tiêu có tính chất quan trọng, nó không chỉ đòi hỏi được đảm bảo về mặt an ninh, an toàn và còn cần cả thái độ ứng xử, văn hóa giao tiếp và nhiều kỹ năng cần thiết khác.

An Ninh Miền Bắc tự hào là đơn vị được Khách hàng tín nhiệm, đã và đang cung cấp dịch vụ bảo vệ cho nhiều Bệnh viện lớn trên cả nước như Bệnh viện mắt Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Sơn La vv…..