Tập huấn phòng cháy chữa cháy

An ninh Miền Bắc tổ chức huấn luyện an toàn phòng chống cháy nổ, phòng chống khủng bố tại Tập đoàn Texhong Việt Nam với các phương án giả định, kết quả 100% cán bộ, nhân viên bảo vệ của An ninh Miền Bắc làm việc tại Tập đoàn đều nắm vững các kỹ năng xử lý tình huống, vững tin, an tâm, sẵn sàng đối phó với các tình huống xấu xảy ra.??